Kiel Kanal 2021

Kiel Kanal/Nord-ostesse–Kanal: Vannveien mellom Østersjøen og Nordsjøen. Dette er vår «Crash Course» (et kurs hvor man lærer mest mulig på kortest mulig tid) i kanal kjøring. Vi krabber ikke, vi…